Back to Top

Dan Corn silo hos Anders Dyrberg

 

2 Rummål: ca. 8.500 tønder byg eller ca. 10.000 tønder hvede. Dan Corn siloer fås i flere størrelser. Se mere på www.dancorn.com
10
11 Motorer for tømmesnegl og tømmeelevator.
12
13
14 22 kW blæsemotor for korntørring. Der er softstarter på, for mere blid opstart. Dette kan somme tider spare ejeren for tilkøb af ekstra Ampere.
15
16 Udtag for olievarmer og stik for styring af do.
17 Lodret kabelføringsvej på silo.     Lodret kabelføringsvej på silo.
18
19 Der er forsyningsadskillere monteret på alle motorer, for at sikre montøren mod ulykker ved service og vedligehold.
1 Det færdige resultat beskues sammen med gårdejer Anders Dyrberg.
20 Kornet vandes en sidste gang inden høst, for at få det bedste udbytte. Sunds El A/S er specialister i markvandingsstyringer og GSM fjernstart for do.
21
22 Der er en god udsigt fra toppen af siloen.
23
24
25
3 Her ses Dan Corn styretavlen for siloanlægget hos Anders Dyrberg. Styringen tilpasses den enkelte kundes behov.
4
5
6 Tommelder / føler i grav.
7
8 Ekstern betjening af indføringsanlæg. Udvendigt er monteret ekstern betjening af tømningsenheden.
9

 

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress