Nyt tiltag hvor vi sælger produkter og specialtilpassede løsninger til borgere med handicap.

Det kan fx være faldalarmer, nødkald, omgivelseskontrol, komfurvagter eller epilepsialarmer.

Vi er eksperter i at finde en løsning ved at sammensætte de forskellige tekniske hjælpemidler, der er til rådighed på markedet og bygge dem sammen, så det bliver til ét integreret produkt og hjælpemiddel for den enkelte borger.

Se mere på vores hjemmeside id-care.dk

ID-Care henvender sig specifikt til kommuner og regioner, men tilbyder også løsninger direkte til borgere og pårørende i familier, hvor teknologien kan give større tryghed og komfort i hverdagen.

Vi arbejder ud fra tre punkter: Behov, Løsning og Tryghed. Vi er specialister i at afdække borgerens behov, hvorefter den rigtige løsning vælges i samarbejde med visitator, ergoterapeuter, omsorgspersonale, borgeren selv og de pårørende, alt efter den givne situation.