Back to Top

Landbrug

Landbrugseftersyn

Markvandingsanlæg – GSM fjernbetjening

Nybyggeri, Renovering

Belysningsanlæg

Energioptimering

Alarm- og TV overvågning

Frostsikring

Elhegn

Pumpeanlæg

Automatisering

ATEX – Eksplosionsfarlige områder
EXskiltSunds El A/S er certificerede til at må udføre installationer i eksplosionsfarlige områder.

Det er Ejers ansvar at få klassificeret, hvilket risikoniveau en installation måtte være på. Vi kan hjælpe med rådgivning, valg af materiel og den fysiske udførelse af de elektriske installationer. (CE / Ex)

Hvilket krav stiller DIT forsikringsselskab?

Fx kan især installationer, hvor der kan fremkomme meget støv, som ved ombæring af korn, være særdeles brand- og eksplosionsfarlige. Der er bare ikke ret mange der tænker over det.

Opdeling af El-installation – Fraskilning af jord
Få et uforpligtende besøg og en snak med din el-installatør, hvis du går med planer om at sælge jord fra din ejendom, eller hvis du er køber og står lidt i samme situation, eller hvis du skal leje din jord på ejendommen ud. Vi er i tæt dialog med forsyningsselskaberne, og kan rådgive dig i, hvad der er af muligheder, og hvad der vil være den bedste løsning for dig.

Det er en god idé at få det ordentligt opdelt, så installationen bliver målt på hver sin afregningsmåler. Det vil være lidt dyrere, end at få opsat en bimåler. Men så bliver det til gengæld skilt fuldstændig fra hinanden.

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress