Back to Top

Eleftersyn / Elsyn

Få et kvalificeret El-eftersyn hos Sunds El A/S

saelgerFra 1. maj 2012 er det lovpligtigt at få lavet et el-eftersyn i forbindelse med hushandler, hvor der skal tegnes en ejerskifteforsikring. Et eleftersyn er en stikprøvevis gennemgang af boligens elinstallationer, hvor de tilgængelige installationer undersøges. Eleftersyn må kun udføres af autoriserede elinstallationsvirksomheder. Sunds El A/S har samarbejde med seriøse Arkitektfirmaer og andre samarbejdspartnere, så vi kan tilbyde en komplet gennemgang med Tilstandsrapport, Energi Mærkning og El-eftersyn. Alt hvad du har brug for i forbindelse med salg af ejendom.

Et el-eftersyn sikrer, at parterne i en bolighandel opnår vished for elinstallationernes elsikkerhedsmæssige tilstand. Ved at vælge Sunds El A/S til at udføre dit eleftersyn, kan du vide dig sikker på, at eleftersynet bliver udført af en kvalificeret og erfaren fagspecialist. Sunds El A/S er en autoriseret elinstallationsvirksomhed, der er medlem af TEKNIQ Installatørernes Organisation.

Hvis eleftersynet påviser, at der er ulovlige elinstallationer i boligen eller funktionssvigt, kan Sunds El A/S desuden give et overslag eller et skøn på prisen for at udbedre forholdene.
Prisen for udførelse af el-eftersyn ligger typisk mellem kr. 1.327,- og 3.327,- alt efter husets størrelse og alder. Der er af myndighederne fastsat et max beløb, som vi selvfølgelig holder os inden for. Kontakt os for yderligere information og evt. et fast tilbud på tlf. 9714 1044 eller 9710 1244.

Hvad er et eleftersyn?
Gennemgang af boligens elinstallationer omfatter en kontrol af blandt andet el-tavler, herunder kontrol af fejlstrømsafbrydere. Endvidere kontrol af blandt andet materiel bag afbrydere, stikkontakter og lampeudtag, lavvoltsinstallationer, kontrol af elinstallationers dimensionering samt kontrol af beskyttelse mod direkte og indirekte berøring med spændingsførende dele. Installationsmateriel bag aftagelige og løftbare dele af elinstallationerne skal undersøges stikprøvevis.
Et El-eftersyn indeholder ikke:

  • Bagatelagtige forhold – herunder sædvanligt slid og ælde, som er normalt for en elinstallation med den pågældende alder, og som ikke kan antages at påvirke elinstallationernes funktionsdygtighed nævneværdigt.
  • Dele af installationen, som ikke kan efterses.
  • Elinstallationer uden for selve bygningen.
  • Hårde Hvidevarer.
  • Andre brugsgenstande – bortset fra indbygningslamper og fastmonterede brugsgenstande, der anvendes til for eksempel rumopvarmning.
  • En vurdering af om elinstallationerne er tidsvarende.

Du kan læse mere om eleftersyn her: pdf Mere info om Eleftersyn (193 Kb)

 

 

lup_elmaerke  stamp_elsyn

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress