Back to Top

Teleteknik

Teleteknik – Specialløsninger til bevægehandicappede og andre svagstrømsløsninger

Teleteknik -en del af Sunds El A/S

Den 5, juli 2013 overtog Sunds El aktiviteterne i virksomheden Teleteknik. Se mere på teleteknik.dk og følg os på facebook.com

Jens Vind har i præcist 20 år drevet virksomheden, inden han overdrog den til Sunds El A/S ved Mikael Ejgaard Knudsen og Brian Bank Christensen og gik på pension. Jens Vind slipper ikke arbejdslivet helt endnu, da han i en periode har lovet at bistå firmaet som teknisk konsulent.

Det er en ære i fremtiden at skulle løfte opgaven efter Jens Vind, der gennem en længere årrække har opbygget og serviceret et stort netværk af forskellige kundegrupper i hele Jylland.

Teleteknik er et nyt forretningsområde for Sunds El, der som et led i en strategi for at stå stærkere i markedet i fremtiden, fremover vil tilføre virksomheden et ekstra ben at stå på.

Teleteknik leverer bl.a. specialløsninger inden for omgivelseskontrol til bevægehandicappede. Et andet speciale er Teleslyngeanlæg og måling af samme. Firmaet sælger også løsninger fra Gewa og servicerer bredt inden for svagstrømsløsninger.

Kundegruppen består af el-installatører, det offentlige, ergoterapeuter i landets kommuner, institutioner, skoler, kirker, gymnasier, plejecentre og private handicappede og ældre. Arbejdsområdet er primært Jylland, men der er også faste kunder på både fyn og sjælland. Der sendes også pakker med udstyr ud over grænserne til især Grønland og Færøerne.

Det var en naturlig ting at tage Teleteknik ind under Sunds El´s vinger, da de to virksomheder har arbejdet tæt sammen i alle de 20 år, Jens Vind har drevet sin forretning. Jens Vind har leveret løsningerne, og Sunds El har bistået med den autorisationskrævende stærkstrømsforsyning til komponenterne.

Se mere om Teleteknik på teleteknik.dk og følg Teleteknik på facebook.com

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress